Aktuální informace

16.10.2019Zaokrouhlení celkové částky

Finanční správa vydala Informaci kde se vyjadřuje k DPH u daňových dokladů placených bezhotovostně a zaokrouhlených na celé koruny. „Pokud poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani. Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu.“

20.6.2017Informace k daňovému balíčku 2017/2018

Finanční správa vydala Informaci k daňovému balíčku (tj. novele zákonů, kterou se mění některé zákony v oblasti daní), která obsahuje:
I. Změny na dani z příjmů právnických osob,
II. Změny zákona o rezervách,
III. Změny na dani z příjmů fyzických osob 2017,
IV. Další změny daně z příjmů fyzických osob od roku 2018,
V. Nejvýznamnější změny na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Informace k novele zákona o DPH, Informace k novele zákona o správních poplatcích.

12.8.2016Elektronická knihovna připravované legistativy pro veřejnost

Elektronická knihovna připravované legislativy pro veřejnost zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty legislativní povahy (zákony, nařízení, vyhlášky), které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Veřejnost zde může sledovat jednotlivé materiály od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.

8.4.2016Elektronická evidence tržeb (EET)

Podnikatelé se budou zapojovat do EET postupně takto:
1) od 01. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby,
2) od 01. 03. 2017 maloobchod a velkoobchod,
3) od 01. 03. 2018 ostatní (např. svobodná povolání, doprava) s výjimkou těch ad 4),
4) od 01. 06. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti.
Speciální webové stránky k EET.

Archiv