Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.audicont.cz (dále jen "Internetové stránky") je společnost AUDICONT, spol. s r.o., (dále jen "Provozovatel"), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na Internetových stránkách, pokud není uvedeno jinak. Na těchto stránkách mohou být použity názvy firem nebo produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu.

Kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu Internetových stránek je zakázáno. Dále je zakázáno bez souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem zasahovat do technické podstaty či obsahu těchto stránek.

Provozovatel přebírá některé informace umístěné na Internetových stránkách z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací na těchto stránkách.

Užívání a prohlížení Internetových stránek je na vlastní nebezpečí jejich uživatelů. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z přístupu na tyto stránky nebo z jejich užívání.

Provozovatel Internetových stránek prohlašuje, že tyto stránky byly navrženy s cílem zajistit maximální přístupnost jejich obsahu i všech funkcí pro všechny uživatele internetu. Tyto stránky byly vytvořeny pro poslední verze prohlížečů Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera a Safari. Provozovatel nezaručuje správnost zobrazení Internetových stránek ve starších verzích internetových prohlížečů nebo v jiných nástrojích.